AJATUKSET

Omilla ajatuksilla on suuri merkitys omaan elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Ajatuksia ja muistoja pystyy muuttamaan ja saamaan uusia näkökulmia. Uudet näkökulmat tuovat oivalluksia.

 

AURA JA CHAKRAT

Aura on ihmistä ympäröivä energiakenttä. Chakrat ovat kehon energiakeskuksia. Chakrat saavat vaikutteita ympäristöstä. Oma elämäntyyli vaikuttaa chakroihin erittäin paljon!

 

HENKINEN ANATOMIA

Henkisestä tietoisuudesta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin fyysinen hyvinvointi. Henkinen hyvinvointi kulkee käsikädessä fyysisen hyvinvoinnin kanssa.

ELÄMÄ ON LAHJA

Ihminen on elämän ihme. Ajatuksemme vaikuttavat ympäröivään maailmaan. Elämänpolkuun pystymme itse vaikuttamaan.

 

TIETOISUUS

Elämysten, kokemusten, aistimusten, tunteiden, muistikuvien ja ajatusten kokonaisuus.

 

MEDITAATIO

Tietoista läsnäoloa. Omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia. Oman olotilan kuuntelemista. Tietoisuustaito onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään.

 

 ELÄMÄNKIRJASSA ON SINUN KOKO TARINA

Mitä sisältävät tulevaisuuden sivut?

Lue täältä lisää